Satser du på at opsamle nok gode gerninger til at fortjene Guds accept?

 

Kan dine gode gerninger tippe vægtskalaen?

Mange mennesker ser livet som en stor vægtskala: den tungeste side vinder. De tror at når deres tid kommer og de har samlet flere gode gerninger end dårlige, så vil de blive tilgivet og accepteret af Gud. Hvis de har flere dårlige gerninger, vil de blive fordømt. At tænke sådan er en stor fejltagelse, hvilket der her redegøres for.

Vægtskala - gode gerninger

”En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden.”
(Ordsprogenes bog 16,25)

Der behøver kun at være ét svagt led.

Måske er du en god person. Men...perfekt? Du kan være en god person i stort set alle livets områder, men der behøver kun at være ét svagt led – bare en ”lille” synd for at ødelægge en hel kæde af gode gerninger og ødelægge dit forhold til Gud.

svagt led

”Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet
skyldig i dem alle.
” (Jakobs brev 2,10)

Der behøver kun at være én smutter.

Hvad så med omelet lavet ud af 9 gode æg og bare et dårligt æg? Der behøver kun at være ét råddent æg for at ødelægge det hele. Én dårlig beslutning kan ødelægge planer med selv de bedste hensigter.

råddent æg

Bibelen siger ”for alle har syndet” (Romerne 3,23)

Der behøver kun at være én defekt.

Se hvordan det samme princip demonstreres med yderligere en illustration. Hvad sker der når der er adskillige huller i bunden af en gryde fyldt med vand? Alt vandet siver ud, ik? Hvad sker der når den kun har et hul? Det samme. Ligeledes er det med vores liv. Det er åbenlyst at ingen kommer i himmelen baseret på deres præstation, fortjeneste eller personlig godhed. Et hul i en gryde er nok til at miste alt.

hullet si

”For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham” (Romerne 3,20a)

Samfundstjeneste til mordere?

Ingen fortjener at komme i himmelen, for ligesom Bibelen siger, “alle har syndet” (Romerne 3,23). Hvad ville du synes om at en kriminel, taget på fersk gerning i at myrde et uskyldig offer sagde følgende til dommeren: “Ærede dommer, jeg er villig til adskillige timers samfundstjeneste, hvis blot du vil annullere min straf.” Hvor absurd!

Men er det ikke sådan vi ser på vores synder, når vi tilbyder at praktisere gode gerninger mod til gengæld at få Guds tilgivelse? Husk at der behøves kun en smutter for at blive en forbryder. Forbrydere fortjener ikke at komme i himlen. Skyldige forbrydere/syndere fortjener døden.

dommer - syndens løn

”For syndens løn er død” (Romerne 6,23)

Hurtig! Få fat i lægen!

 

Hvis du ikke fortjener at komme i himlen, fordi du har et problem med synd, hvad så? Lad os sige at du er ude for en bilulykke og brækker et ben og nogle ribben. Hvad ville du så gøre:

a) Ignorere problemet og håbe at det forsvinder af sig selv?

b) Forsøge at løse problemet selv inden du tager til lægen?

c) Tag til lægen med det samme, vidende at din tilstand er seriøs og du ikke selv kan ordne det?

Mange bliver ved med at vente til den dag de tror de endelig er ”parate” til at forsone sig med Gud.

Ambulance frelsen

”Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!” (2. Korinther 6,2)
 

 

Hvordan kan jeg så blive frelst [reddet] ?

Kun Jesus ”gjorde ikke synd” (1. Peter 2,22) og kan tippe vægten! ”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4,12).

Undgå den store fejltagelse: stol ikke på dine egne gode gerninger, men på Kristus! Overgiv dit liv til Ham. Hvis du indser dit behov for Gud og ønsker at forsone dig med Ham kan du bede en bøn som denne:
Gud, jeg kan nu se jeg er en synder og har brug for din tilgivelse. Tak at du har sendt din Søn for at dø på korset i mit sted. Jeg omvender mig fra mit gamle liv og stoler nu på dig som min Herre og Frelser. Gør mig til den person du ønsker jeg skal være. I Jesu navn, amen.

 

Hvad nu?

Læs i Bibelen - begynd med det nye testamente. Bed og find en kristen kirke, der har Jesus som den eneste vej til Gud.

 

Illustrerede af John Hatton. Skrevet af John Hatton og David Glaze. For mere information eller traktater? Besøg www.j3-16.impacto.org

Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.